Nie zgadzamy się na dewastację środowiska, korki i szambiarki!

Mieszkańcy dobrej przeciw agresywnej zabudowie

Jesteśmy mieszkańcami Dobrej 

Zainicjowaliśmy NIE DLA CHAOSU ponieważ włodarze gminy Dobra złamali daną nam obietnicę. Ponieważ nie liczono się z naszą opinią i jakością naszego życia. W agresywny sposób za przyzwoleniem urzędu gminy betonuje sie okoliczne lasy, pola i łąki. Przedkłada dobro deweloperów ponad dobro mieszkańców. 

Chcemy wyraźnie powiedzieć STOP! Tak dalej być nie może!

TAK POWSTAJE CHAOS PRZESTRZENNY W DOBREJ

NIE DLA CHAOSU

INICJATYWA MIESZKAŃCÓW DOBREJ PRZECIWKO AGRESYWNEJ ZABUDOWIE I ŁAMANIU OBIETNIC WYBORCZYCH

W dniu 7 stycznia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobra uznała skargę na zaniechania Pani wójt Teresy Dery, złożoną przez mieszkańców Dobrej 20 grudnia 2019 roku, za uzasadnioną. Skarga dotyczy naruszenia zasad praworządności i interesów mieszkańców Gminy Dobra przez Panią…

Czytaj dalej

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i JEJ MIESZKAŃCÓW ” (art. 23a ust. 1). Pytają niektórzy dlaczego na bilbordzie w Dobrej wisi plakat z nazwiskami…

Czytaj dalej

LAS CZY OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH? CO WARTE SĄ OBIETNICE WYBORCZE TERESY DERY… Na obradach ostatniej Komisji Budownictwa w Urzędzie Gminy Dobra, pojawili się mieszkańcy rejonu wokół ulicy Granicznej w Dobrej. Przyszli wyrazić swój protest w związku z zamiarem zmiany studium…

Czytaj dalej

REFERENDUM - 7 CZERWCA NIEDZIELA

INICJATYWA MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRA W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA TERESY DERA

Referendum w sprawie odwołania wójta gminy Dobra Teresy Dera przed upływem kadencji odbędzie się w niedzielę 29 marca. W styczniu na ręce komisarza wyborczego złożyliśmy 2557 podpisów mieszkańców gminy popierających wniosek o odwołanie wójta gminy Dobra Teresy Dery przed upływem…

Czytaj dalej

Inicjatorzy referendum złożyli na ręce komisarza wyborczego 2557 podpisów mieszkańców gminy popierających wniosek o odwołanie wójta gminy Dobra Teresy Dera przed końcem kadencji. Organizatorom przy pomocy wolontariuszy i mieszkańców udało nam się zebrać ponad 2500 podpisów w dwa tygodnie. Jeżeli…

Czytaj dalej