Archiwa kategorii: Niedlachaosu

W dniu 7 stycznia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobra uznała skargę na zaniechania Pani wójt Teresy Dery, złożoną przez mieszkańców Dobrej 20 grudnia 2019 roku, za uzasadnioną. Skarga dotyczy naruszenia zasad praworządności i interesów mieszkańców Gminy Dobra przez Panią…

Czytaj dalej

Od 2 tygodni mamy w naszej Gminie wicewójta. Bardzo cieszy nas fakt, że pani wójt nareszcie dostrzegła konieczność wsparcia, które od dawna było sugerowane przez radnych i nie tylko. Martwi niestety bardzo, że pani wójt Teresa Dera zrobiła to jednak…

Czytaj dalej

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i JEJ MIESZKAŃCÓW ” (art. 23a ust. 1). Pytają niektórzy dlaczego na bilbordzie w Dobrej wisi plakat z nazwiskami…

Czytaj dalej

Wydaje się, iż Pani mentalność pozostała w poprzedniej epoce: nie da się efektywnie zarządzać gminą uważając ją za swój folwark, obrażając mieszkańców, wychodzeniem z trzaśnięciem drzwiami w trakcie dyskusji czy zakończeniem debaty w newralgicznym momencie na wniosek posłusznej radnej bez…

Czytaj dalej

28 listopada 2019 odbyła się X sesja Rady Gminy. Po wielu rozmowach z Radnymi i płynącymi od nich głosami poparcia, mieliśmy wielką nadzieję, że tym razem zostaliśmy zrozumiani i że Gmina poprze nas, mieszkańców… Pod głosowanie i dyskusję były poddane…

Czytaj dalej

Postanowiliśmy się podzielić z Wami jednym z listów który otrzymaliśmy na skrzynkę mailową info@niedlachaosu.pl, przeczytajcie i zobaczcie, że wiele osób ma podobne odczucia jak my i to nie prawda, że jesteśmy maleńką grupą pieniaczy jak nas nazywają sługusy Wójtowej, okazuje…

Czytaj dalej

Zasady dyrektywy unijnej 2004/35/WE parlamentu europejskiego w sprawie odpowiedzialności za środowisko opierają się na regule przezorności (jeżeli istnieje ryzyko, że wyrządzę szkodę środowisku to powinienem się od tego powstrzymać) oraz zasadzie „kto wyrządził szkodę ten płaci”. Nieznajomość sytuacji lub oparcie…

Czytaj dalej

W niedzielę 03 listopada mieszkańcy Dobrej w licznym, wielopokoleniowym gronie ok 60 osób zebrali się na terenie działek 304/61, 304/62, 304/16, 304/15, które inwestor chce przeznaczyć pod zabudowę domów wielolokalowych. Inwestycja budzi tyle kontrowersji, że zainteresowała twórców programu interwencyjnego TVP…

Czytaj dalej

LAS CZY OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH? CO WARTE SĄ OBIETNICE WYBORCZE TERESY DERY… Na obradach ostatniej Komisji Budownictwa w Urzędzie Gminy Dobra, pojawili się mieszkańcy rejonu wokół ulicy Granicznej w Dobrej. Przyszli wyrazić swój protest w związku z zamiarem zmiany studium…

Czytaj dalej

9/9